• MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LEGO

      W 2021 roku obchody Międzynarodowego Dnia LEGO przypadły na 28 stycznia . Święto to powstało na cześć założenia patentu na klocki w 1958 roku. Dla nas – oddziałów przedszkolnych była to doskonała okazja do zabawy. W tym dniu wszystkie grupy zostały zapoznane z historią powstania klocków. Odbyły się konkursy i zabawy. Dzieci miały okazję stworzyć własne ludziki na kartce z papieru, które potem przedstawiały całej grupie. Na koniec wszyscy zasiedliśmy do wspólnego budowania.

     • Konkurs „Himalaje” rozstrzygnięty!

      Po wielu tygodniach, kiedy z powodu niezależnych od nas czynników byłyśmy zmuszone wstrzymać rozstrzygnięcie świetlicowego konkursu plastycznego „Himalaje” - wreszcie udało się!

      Konkurs skierowany był do uczniów klas I i III uczęszczających do świetlicy. Zadanie konkursowe nawiązywało oczywiście do realizowanego w świetlicy projektu edukacyjnego „Palcem po mapie”. Nie było jednak łatwe! Uczestnik musiał przygotować pracę przestrzenną - makietę przedstawiającą Himalaje.

     • Konkurs

      Projekt na mural

      Konkurs na Mural rozstrzygnięty. 
      Zdecydowaną zwyciężczynią w kategorii klas starszych jest:
      Michalina Olejniczak z 8a. 
      W kategorii klas 0-3 wygrał 
      Piotr Łyk z 2a.
      Zwycięskie prace w załączeniu.
      
      Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. 
      Zwycięskie prace bę
     • Wieczór z Andersenem

      Dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem były bardzo wyjątkowe dla naszej klasy. Codziennie późnym wieczorem spotykaliśmy się online, aby wspólnie oddać się magii baśni H. Ch. Andersena. Każde spotkanie rozpoczynaliśmy od przywitania się z duńskim pisarzem, piosenką Gawędy „Dzień dobry panie Andersenie”. Uczniowie poznali baśnie Andersena tj.: „Choinka”, „Słowik” czy „Bzowa babuleńka”, a także książkę Wioletty Piaseckiej „Andersen.
      W poszukiwaniu szczęścia”, dzięki której poznali życiorys baśniopisarza. Dowiedzieli się także, że jeżeli bardzo czegoś pragniemy, to ciężką pracą i dążeniem do celu możemy spełnić swoje marzenia
      .

  • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Środa 03.03.2021
  • Kontakty

   • sekretariat: spwiry@op.pl
   • administrator strony www: wiry@interia.pl
   • ul. Szreniawska 6 62-051 Wiry
   • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach
   • 618-106-565 517-298-682
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: • Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach z siedzibą w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6, 62-051 Wiry; • Z naszym inspektorem ochrony można skontaktować się przez e-mail korzuch@infic.pl; • Celem przetwarzania danych jest możliwość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki; • Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; • Rodzicom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody; • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania z wymienionych w zapytaniu działań; • Dane będą przechowywane przez okres edukacji dziecka u administratora danych; • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • Rodzicom przysługuje prawo do żądania dostępu do podanych danych oraz do ich sprostowania; • Rodzic ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych narusza dobra osobiste lub RODO.
  • Logowanie