Menu


Historia szkoły Kadra pedagogiczna specjaliści szkolni Świetlica Pielęgniarka Sekretariat Biblioteka Dzwonki Wiry - Novara Projekt współpracy międzynarodowej Erasmus plus Regulamin udziału w projekcie Zajęcia pozalekcyjne

Erasmus plus

Rok szkolny 2017/2018

Międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach Projektu Erasmus+

W dniach od 9  do 13 kwietnia w miejscowości Vechta w Niemczech odbyła się kolejne spotkanie nauczycieli ze szkół współpracujących w unijnym projekcie „Birds”. Pierwszego dnia zwiedziliśmy szkołę i mogliśmy zapoznać się z systemem nauczania w Alexanderschule. Jest to czteroklasowa szkoła podstawowa do której uczęszczają uczniowie w wieku 6-9 lat. Większość przedmiotów nauczanych jest przez jednego nauczyciela – wychowawcę. Następnie omówiliśmy czekające nas zadania, podsumowaliśmy wypracowane do tej pory rezultaty i ustaliliśmy  terminy kolejnych działań. Po południu udaliśmy się na spotkanie z burmistrzem Vechty. Po krótkiej konferencji w urzędzie miasta spotkaliśmy się na uroczystej kolacji z pracownikami wydziału oświaty                           i nauczycielami z Alexanderschule.

Wtorek spędziliśmy na zwiedzaniu okolicy. Odwiedziliśmy gospodarstwo, które specjalizuje się w hodowli krów rasy galloway oraz współpracuje ze szkołami prowadząc zajęcia rozwijające dla uczniów. Po lunchu zostaliśmy zaproszeni do wspólnej gry w golfa i odwiedziliśmy regionalny browar. Zarówno jedno jak               i drugie miejsce prezentowało możliwe sposoby przekształcenia źle prosperującego gospodarstwa w prężnie funkcjonujące przedsiębiorstwo.

W środę pociągiem wybraliśmy się do Bremen. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie muzeum Ubersee, w którym przedstawiono zabytki, kulturę oraz florę i faunę krajów afrykańskich, azjatyckich i  amerykańskich. Bremen to również bardzo ważny port morski, którego najstarszą część stanowią małe domki rybaków, zdobi przepiękny ratusz, a symbolem są znani z bajek Braci Grimm „Muzykanci z Bremy”. Są to: osioł, pies myśliwski, kot i kogut, wszyscy uciekają ze swojego poprzedniego miejsca zamieszkania i spotykają się Bremie, gdzie postanawiają razem zamieszkać. Piękna pogoda pozwoliła nam cieszyć się urokami miasta.

Ostatni dzień pobytu spędziliśmy w skansenie Cloppenburg, gdzie znajdują się zgromadzone z północnych Niemiec stare zabudowania gospodarskie oraz maszyny rolnicze. Następnie udaliśmy się na torfowiska, które oprócz wydobycia torfu są również ostoją ptactwa, a zwłaszcza żurawia. Wieczór zakończyliśmy wspólną pożegnalną kolacją. W piątek rano wszyscy uczestnicy spotkania udali się do swoich domów.

Wspólne spotkanie umożliwiło nam poznanie pięknego regionu Północnej Saksonii wraz z jej atrakcjami.

 

koordynator projektu

Izabela Witkowska

Konferencja upowszechniająca rezultaty pracy intelektualnej w ramach Programu Erasmus+ „Birds”

Erasmus plus - Obrazek 1

Dnia 20 marca 2018r. w naszej szkole odbyła się konferencja, której celem było zaprezentowanie rezultatów pracy intelektualnej w ramach realizacji unijnego programu  Erasmus+. Na spotkanie zostali zaproszeni dyrektorzy i  nauczyciele ze szkół Gminy Komorniki i miasta Lubonia oraz pracownicy naukowi. Konferencja została podzielona na kilka modułów, które obejmowały zarówno prezentowanie dokonań naszego projektu jak i warsztaty metodyczne prowadzone przez Panią dr Małgorzatę Cichoń, pracownika Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Na warsztatach nauczyciele mieli możliwość poznania ciekawych metod prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem neurodydaktyki. Gościnnie wystąpił również pracownik WPN Pan Kamil Karaśkiewicz, który opowiedział o ptakach występujących na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Nauczyciele naszej szkoły przedstawili w formie prezentacji ideę Programu Erasmus+, oraz wszystkie działania jakie odbyły się w szkole w ramach projektu „Birds” takie jak: wymiany międzynarodowe, spotkania projektowe, wypracowane materiały dydaktyczne. Ponadto uczestnicy konferencji mogli obejrzeć przygotowane wystawy na których uczniowie prezentowali swoje prace (rysunki, zdjęcia, postery, gry planszowe czy bajki o ptakach).

Celem naszej konferencji było również zachęcenie nauczycieli do podjęcia działań w zakresie rozpoczęcia pracy z programami unijnymi w swoich szkołach.

Dziękuję wszystkim zaproszonym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością oraz wszystkim nauczycielom zaangażowanym w projekt za wszelką pomoc w realizacji konferencji.

 

koordynator projektu

Izabela Witkowska

 

 

Wizyta w naszej szkole nauczycieli w ramach projektu Ersamus+

Wiry 16.10 - 20.10.2017

Od poniedziałku 16 października nasza szkoła gościła w swoich progach nauczycieli z Niemiec, Islandii, Rumunii, Węgier i Hiszpanii. Celem spotkania było ustalenie działań na kolejny rok naszego projektu. Wyznaczyliśmy terminy kolejnych spotkań i ustaliliśmy zakres szkoleń dla nauczycieli jakie odbędą się we wszystkich placówkach. Ponadto ustaliliśmy zasady promowania naszych działań. Pierwszego dnia nauczyciele z zainteresowaniem przyglądali się funkcjonowaniem polskiej szkoły, poznawali sposób nauczania i organizację dnia w szkole. Wieczorem przyjęliśmy naszych gości na kolacji. Wtorek rozpoczęliśmy od zwiedzania Poznania. Spacerem przez most Biskupa Jordana udaliśmy się do katedry, a stamtąd przez przeszkolony most na rzece Cybina do Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Goście z wielkim zainteresowaniem poznawali historię początków państwa polskiego. Wielkie wrażenie zrobiła na nich roztaczająca się z tarasu panorama starego miasta. Następnie przez Stary Rynek przeszliśmy na Górę Przemysła, aby z wieży odbudowanego zamku podziwiać raz jeszcze rozległe zakątki Poznania. Punktem kulminacyjnym był udział w lekcji wypieku rogali świętomarcińskich w Muzeum Rogala i spacer po rynku. W środę, dzięki uprzejmości Władz Gminy Komorniki odwiedziliśmy urząd. Goście mieli możliwość zapoznania się ze strukturą naszej gminy. Duże wrażenie zrobiła na nich sala sesyjna, w której obejrzeli film i został im przedstawiony sposób głosowania nad uchwałami podejmowanymi podczas sesji Rady Gminy. Kolejnym punktem naszego programu był Pałac w Rogalinie. Pięknie odnowione wnętrza pałacu, rozległy park i dęby rogalińskie wzbudziły duże zainteresowanie wśród naszych gości. W czwartek pojechaliśmy do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na początku odwiedziliśmy muzeum w Jeziorach, następnie spacerem udaliśmy się nad Jezioro Góreckie. Na zakończenie wspięliśmy się na wieżę widokową na Osowej Górze, by z góry podziwiać przebarwione jesienną porą drzewa. Zachęceni piękną pogodą obeszliśmy znajdujące się poniżej sztuczne jezioro powstałe po wybraniu z jego dna gliny. Pięknie zagospodarowa ne miejsce bardzo się wszystkim podobało. Po lunchu zjedzonym w szkole pojechaliśmy do Browarów Wielkopolskich w Poznaniu. Tam zapoznaliśmy się ze sposobem warzenia piwa w jednym z największych w Europie koncernów produkujących piwo. Wieczór zakończyliśmy na pożegnalnej kolacji. Kilkudniowe spotkanie podsumował Dyrektor szkoły oraz zaproszeni na spotkanie: Wójt Gminy Komorniki, Przewodniczący Rady Gminy oraz Sekretarz Gminy. Nasi goście bardzo pozytywnie ocenili pobyt w naszej gminie i szkole. Wszystkim nam pozostaną miłe wspomnienia ze wspólnie spędzonego czasu.

koordynator projektu Izabela Witkowska

 

Wymiana uczniów w ramach projektu Erasmus +

Węgry 25.09 - 29.09.2017

W dniach 25 – 29.09.2017 sześcioro uczniów i dwie nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Wirach, wzięło udział w międzynarodowej wymianie uczniowskiej w ramach projektu Erasmus Plus. Był to już ostatni, szósty „student camp” w projekcie „Bird watching”. Pozostałe odbywały się w Transylwanii, Hiszpanii, Niemczech, Islandii i w Polsce. Tym razem odwiedziliśmy węgierską szkołę w miasteczku Jaszbereny, położonym około 100 km na południe od Budapesztu.

W pierwszym dniu po przywitaniu w szkole, Węgrzy oprowadzili nas po swoim miasteczku. W ratuszu powitała nas pani burmistrz, pokazując najpiękniejsze sale urzędu miasta. Następnie odwiedziliśmy centrum tańca ludowego, gdzie od wielu lat trenuje zespół zdobywający nagrody na międzynarodowych festiwalach. Nasi uczniowie mieli okazję przymierzać stroje ludowe, a także poznać  kroki jednego z tańców. Zabawa była przednia!

Kolejnego dnia gościliśmy w centrum orła. Jest to miejsce, które powstało by chronić licznie występujące w tej okolicy orły oraz inne drapieżne ptaki. Pracujący tam wolontariusze ratują i leczą ranne ptaki, porażone prądem, potrącone przez pociągi itp. Jest to również miejsce badań i szerzenia wiedzy na temat życia orłów.

Trzeciego dnia gospodarze zabrali wszystkich uczestników na całodniowa wycieczkę  na północ w okolicę jeziora i rzeki Cisa. W nowoczesnym ekocentrum dowiedzieliśmy się wiele o bogactwie miejscowej fauny i flory, podziwialiśmy akwarium i przyglądaliśmy się karmieniu wydr. Następnie zwiedzaliśmy zabytkowe miasto Eger słynne z twierdzy zbudowanej w czasach wojen z Turcją oraz z doskonałego wina z okolicznych winnic.

W czwartek gospodarze pokazali nam miejscowe zoo w Jaszbereny. Jest to bardzo przyjazne miejsce, zarówno dla zwierząt jak i zwiedzających. Mieliśmy okazję brać udział w karmieniu pingwinów, lemurów i niedźwiedzi. Podziwialiśmy także sztuczki w wykonaniu bardzo inteligentnego kruka. Popołudnie tego dnia spędziliśmy na terenie szkoły uczestnicząc w warsztatach wikliniarstwa, zdobienia pierników, a także każde z dzieci wykonało własną fujarkę z bambusa. Było także przeciąganie liny oraz poczęstunek wypiekami wykonanymi przez mamy naszych gospodarzy. Codziennie popołudnia i wieczory nasi uczniowie spędzali w towarzystwie węgierskich rówieśników i ich rodzin. Piątek był dniem pożegnań i powrotów. Wszyscy wróciliśmy do swoich krajów pełni wrażeń i dobrych wspomnień.

                                               Katarzyna Wawrzyniak, Katarzyna Woyczikowska

Rok szkolny 2016/2017

 

Podsumowanie drugiego roku trwania Projektu Erasmus+

 w szkole im. Powstańców wielkopolskich w Wirach

 

Drugi rok trwania projektu obejmował obozy studenckie w ramach międzynarodowych wymian uczniów. Rozpoczęliśmy od wyjazdu do Rumunii pod koniec września. W listopadzie gościliśmy w naszej szkole grupę uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich: Węgier, Rumunii, Hiszpanii, Islandii oraz Niemiec. Odbyły się liczne wyjazdy oraz rozmaite zajęcia  o tematyce ptasiej w naszej szkole. Ponadto na jesień zorganizowaliśmy dodatkowe zajęcia dla uczniów zaangażowanych w projekcie. Na przełomie stycznia i lutego grupa uczniów udała się na obóz studencki do Hiszpanii. Niemcy odwiedziliśmy pod koniec marca, a do Islandii polecieliśmy w maju. Wszystkie wyjazdy obfitowały w liczne atrakcje, głównie związane z obserwacją ptaków ale nie tylko. Rok zakończyliśmy przygotowaniem raportu dotyczącego działań wykonanych w bieżącym roku szkolnym.

Koordynator projektu

Izabela Witkowska

 

Islandia 21.05– 26.05.2017    

           

 

W niedzielę, 21 maja, o godzinie 16.30 wyjechaliśmy na lotnisko w Berlinie.  Samolot startował późnym wieczorem, ale okazało się, że w Islandii jest widno jak w środku dnia. O tej porze roku właściwie wcale nie zapada tutaj noc. Im bardziej samolot przemieszczał się na północ tym bardziej robiło się jasno za oknami. Przylecieliśmy w środku nocy, ale jeszcze czekał nas transport z lotniska Keflavik do stolicy. W Reykjaviku czekali na nas nauczyciele, którzy odwieźli uczniów do rodzin.

Po krótkim, 4 godzinnym odpoczynku rozpoczęliśmy nasz pierwszy dzień. Uczniowie z Islandii  powitali nas w szkole pokazem tanecznym oraz występem szkolnego zespołu muzyków, który wykonał kilka instrumentalnych wersji popularnych popowych utworów muzycznych. 

Następnie wybraliśmy się na długą wycieczkę na półwysep Seltjarnarnes, w celu obserwacji ptaków. Głównym zadaniem jednak było zebranie różnych materiałów związanych z ptakami: piór, suchych  traw czy kamieni do dalszej pracy. Po powrocie do szkoły uczniowie rozpoczęli pracę nad projektem o ptakach i w międzynarodowych grupach wykonywali modele ptaków z gliny, przygotowywali gniazda ptasie i prezentacje w Power Point.

Po zakończonych zajęciach w szkole, uczniowie udali się do goszczących ich rodzin i tam spędzili resztę dnia.

Następnego dnia (22.05.) uczniowie kontynuowali rozpoczęte działania w grupach. Dziewczęta przygotowywały mapy występowania i migracji ptaków. Po śniadaniu odbyła się prezentacja przedstawień o ptakach przygotowanych przez poszczególne kraje w swoich szkołach. Po lunchu w szkole wybraliśmy się na wycieczkę do Reykjaviku, gdzie odwiedziliśmy Urząd Miasta i zostaliśmy przywitani przez Przewodniczącego Rady Miasta. Następnie uczniowie udali się do Instytutu Badań Wielorybnictwa, a nauczycieli uczestniczyli w konferencji dotyczącej systemu edukacji w Islandii. Dzieci poznały sposoby rozpoznawania różnych gatunków wielorybów na podstawie dźwięków, blizn i  znaków szczególnych. Popołudnie uczniowie spędzili u rodzin islandzkich.  

W środę, 24 maja, wczesnym rankiem wyruszyliśmy na wycieczkę statkiem, podczas której obserwowaliśmy wieloryby, delfiny i maskonury. Udało nam się zobaczyć cztery różne gatunki tych morskich stworzeń: płetwala karłowatego, delfiny, humbaka oraz orki. Dla wszystkich było to ogromne przeżycie, w szczególności zobaczyć olbrzymiego humbaka w jego naturalnym środowisku. Po trzygodzinnej podróży wróciliśmy do szkoły na lunch. Popołudnie spędziliśmy na basenie. Niby nic nadzwyczajnego, ale baseny w Islandii różnią się od naszych, ponieważ znajdują się na zewnątrz. Pomimo temperatury, ok. 10 stopni Celsjusza, wszyscy znakomicie się bawili, ponieważ woda w basenach była bardzo ciepła – nawet do 48ºC. W Islandii jest to bardzo popularny sposób spędzania wolnego czasu.

Na zakończenie dnia rodzice przygotowali dla nas w szkole gorące hot –dogi. Wieczór każdy spędził wśród rodzin.

Kolejny dzień, to 10 godzinna wycieczka po Islandii. Pierwszy cel - rezerwat ptaków Floi. Ku naszemu zaskoczeniu pomimo zimnej aury panującej w Islandii przez cały rok przebywa tu bardzo dużo różnych gatunków ptaków. Ukształtowanie terenu w tym niewielkim kraju jest bardzo różnorodne. Przeważają tutaj tereny równinne, lecz w niektórych miejscach „wyrastają” samotnie stojące góry. Islandzki klimat jest bardzo surowy. Nie ma tutaj lasów jedynie pojedynczo rosnące drzewa i całe mnóstwo rozległych łąk pokrytych trawą. Pogoda również bywa kapryśna. Podczas wycieczki minęliśmy prawdziwą ulewę z porywistym wiatrem, by 10 minut później znaleźć się w górzystej krainie, gdzie szczyty schowane są w chmurach, a zbocza rozświetlone promieniami słońca. Załamań pogody przeplatanych słoneczną aurą było tego dnia bardzo dużo.

Następnym przystankiem było miejsce słynące z gejzerów, czyli gorących źródeł, które charakteryzuje „wybuchanie” wody na wysokość nawet 30 metrów. Woda w tych miejscach ma temperaturę sięgającą 100 ºC. Wszędzie unoszą się charakterystyczne dla tych terenów opary siarki.

Kolejnym przystankiem był wodospad Gullfoss, woda spływa tutaj z kilku metrowej wysokości rozpryskując się milionem kropelek, które w słońcu tworzą przepiękną tęczę.

Znalazł się również czas na relaks i podwieczorek. Przedostatnim punktem programu była wizyta w gospodarstwie agroturystycznym, słynącym z domowej produkcji Islandzkich lodów. Prawdziwym hitem był lód karmelowy z solą morską. Połączenie karmelu i soli, które tworzy dość niespotykany smak, jest charakterystyczne dla wyrobów cukierniczych w Islandii.

Na koniec odwiedziliśmy miejsce, w którym przebiega granica pomiędzy tarczą północno - amerykańską a euroazjatycką. Jest to pęknięcie skorupy ziemi, które rozszerza się o 2 cm rocznie. W rejonie tym występują częste trzęsienia ziemi. Jest to też ważne miejsce w historii Islandii, gdyż tutaj odbywały się między innymi pierwsze spotkania islandzkiego parlamentu. Wycieczka, choć intensywna, to nie zmęczyła nas aż tak bardzo. Wrażenia i widoki były naprawdę niesamowite. 

Piątek 26 maja, był ostatnim dniem tej wyjątkowej przygody. Był to również dzień podsumowania projektu realizowanego przez cały tydzień z udziałem międzynarodowych, 4 osobowych zespołów. Od rana uczniowie kończyli jeszcze swoje prace dotyczące wybranego przez daną grupę ptaka. Następnie przygotowali zadania na temat swojego kraju przy użyciu programu Kahoot. Po lunchu poszczególne grupy prezentowały swoje działania i nastąpiło oficjalne zakończenie obozu studenckiego. Po południu uczniowie wspólnie z goszczącymi ich rodzinami wybrali się na zwiedzanie Reykjaviku.

Pożegnani przez rodziny i nauczycieli, późnym wieczorem rozpoczęliśmy podróż powrotną. Po nocnym locie szczęśliwi, zdrowi i bardzo zadowoleni wróciliśmy do Polski.

 

Izabela Witkowska

Sławomir Jaworski

 

 

 

 

Wycieczka do Parku „Ujście Warty”

 

W sobotę 6 maja grupa uczniów w ramach projektu Erasmus+ wybrała się na wycieczkę do Parku Narodowego „Ujście Warty”. Po dwugodzinnej podróży w miejscowości Słońsk spotkaliśmy się z panią ornitolog, która krótko przedstawiła nam historię przekształcenia tych terenów. Dowiedzieliśmy się, że obecne ujście rzeki Warty do Odry zostało przekopane podczas zaboru pruskiego w celu osuszenia tego terenu. Następnie wybraliśmy się na dwugodzinny spacer wzdłuż rozlewisk rzeki. Co jakiś czas zatrzymywaliśmy się, aby poobserwować najróżniejsze gatunki ptaków. Lustrując otaczające nas mokradła udało nam się wypatrzeć czaplę białą, gęsi gęgawy, licznie przebywające w okolicy łabędzie. Poza tym widzieliśmy grupę kormoranów, suszące skrzydła po udanych połowach, rybitwy, mewy śmieszki a nawet rzadko spotykanego bataliona. Po łące dostojnie spacerował bocian polując na swoje ulubione przysmaki. Udało nam się nawet zobaczyć orła bielika, pięknie ubarwioną pliszkę i usłyszeć pogwizdującego dudka. Wycieczka okazała się bardzo interesująca i owocna.

 

 

Izabela Witkowska

                                                                        

Wymiana uczniów w ramach projektu Erasmus+

Hiszpania 29.01 – 03.02.2017     

            

Niedziela 29 stycznia,

to początek naszej przygody. Wyjeżdżamy wcześnie rano, żeby na czas dotrzeć na lotnisko w Berlinie. Po dwugodzinnym locie przywitała nas słoneczna i ciepła Barcelona. To był tylko kolejny etap naszej podróży. Musieliśmy dostać się jeszcze do Tarragony, a stamtąd do Perafort. W Tarragonie czekały na nas rodziny hiszpańskie i przedstawiciele szkoły. Popołudnie uczniowie spędzają u goszczących ich rodzin.

Poniedziałek 30 stycznia,

rozpoczynamy od powitania w szkole i wspólnych zabaw. Uczniowie wykonują modele ptaków z różnych materiałów: włóczki, papieru i kolorowych gazet. Po hiszpańskim śniadaniu uczniowie spędzają czas na boisku szkolnym, korzystając z pięknej pogody. Po południu wybieramy się na spacer do pobliskiego parku, w którym znajdują się specjalne miejsca do obserwacji występujących w tym rejonie ptaków. Po powrocie uczniowie udają się do goszczących ich rodzin i tam spędzają resztę dnia.

Wtorek 31 stycznia,

dzień zaczynamy od wyrabiania ciasta na pyszne kruche ciasteczka, uformowane w najróżniejsze kształty. Po śniadaniu uczniowie przenoszą się do klas, gdzie testują przywiezione przez każde z państw gry planszowe o ptakach. Resztę dnia spędzają na świeżym powietrzu, grając w różne gry sportowe w międzynarodowych zespołach. Po lunchu, zjedzonym w szkolnej stołówce wybieramy się autokarem do Tarragony obserwować ptaki, przebywające w okresie zimowym nad Morzem Śródziemnym. I tak możemy tu spotkać przylatujące z Polski kormorany oraz różne gatunki mew. W mieście zwiedzamy również targ rybny, na którym codziennie odbywa się licytacja świeżo złowionych ryb i owoców morza. Po południu nauczyciele zostają zaproszeni na kosztowanie tradycyjnych katalońskich potraw. 

Środa 1 luty,

To całodzienna wycieczka do doliny rzeki Ebro, gdzie poznajemy występujące tu ptaki. Wizytę rozpoczynamy od prezentacji o ptakach, a następnie z lornetkami udajey się na punkt obserwacyjny, podglądać brodzące w rozlewiskach rzeki flamingi, czaple, żurawie i wiele mniej znanych u nas ptaków. Stamtąd przejeżdżamy do muzeum przyrodniczego, w którym poznajemy historię tego regionu, tradycje połowu ryb oraz uprawy ryżu. Po lunchu wybieramy się na wycieczkę statkiem po rzece Ebro, aż do ujścia do morza. Przez cały czas towarzyszą nam różne gatunki ptaków, zwłaszcza kormorany. Na koniec dnia spacer wzdłuż rzeki na wierzę obserwacyjną, żeby spojrzeć z góry na potężne rozlewiska rzeki Ebro. Wieczór każdy spędza wśród rodzin.

Czwartek 2 lutego,

po śniadaniu  zjedzonym w szkole wyruszamy na zwiedzanie Perafort. Odwiedzamy małą piekarnię w której wypieka się tradycyjne, katalońskie ciasto Coca, spacerujemy wąskimi uliczkami. Udajemy się na spotkaniu z władzami Perafort, podczas którego wszyscy otrzymują upominki związane z tradycjami tego rejonu. W szkole zostajemy zaproszeni na skosztowanie innych przysmaków katalońskiej kuchni, w tym opiekanej w ognisku zielonej cebuli. Jak dowiedzieliśmy się od gospodarzy w ostatnią sobotę stycznia w całej Katalonii odbywa się doroczne święto zielonej cebuli - Calcotada, kiedy wszyscy uczestnicy zajadają się zieloną cebulą maczaną w specjalnym sosie. Żeby nie ubrudzić się podczas posiłku wszyscy ubrani byliśmy w śliniaki specjalnie przygotowane dla nas na tę okazję. Potem nastąpiło uroczyste pożegnanie, rozdanie certyfikatów i wspólne pamiątkowe zdjęcia z rodzinami goszczącymi wszystkich uczniów.

Piątek 3 lutego,

To już ostatni dzień naszego pobytu w hiszpańskiej szkole. Od rana spotykamy się w Tarragonie, żeby zwiedzić to stare, rzymskie miasto, które w czasach Cesarstwa Rzymskiego było stolicą Prowincji Rzymskiej. Zwiedzanie rozpoczynamy od zapoznania się z makietą miasta, a następnie udajemy się wzdłuż murów miasta na zwiedzanie poszczególnych zabytków, w tym zachowanego teatru rzymskiego. Stamtąd wyruszamy na dworzec w Tarragonie i na lotnisko do Barcelony. Po kilku godzinnej podróży późnym wieczorem znaleźliśmy się w swoich domach pełni wspaniałych wrażeń z naszej wyprawy do Hiszpanii.

 

Izabela Witkowska

Katarzyna Woyczikowska

Spotkanie uczniów w ramach Programu Erasmus +

w Szkole Podstawowej w Wirach

W ostatnim tygodniu listopada nasza szkoła gościła międzynarodową grupę uczniów  w ramach projektu Erasmus+. Grupa liczyła 28 uczniów i 11 nauczycieli z następujących krajów: Niemiec, Hiszpanii, Islandii, Węgier oraz Rumunii. Przez cały tydzień dzieci mieszkały u polskich rodzin i brały udział w różnych zajęciach.

Poniedziałek, 21 listopada

nasze spotkanie rozpoczęliśmy od różnych gier zapoznawczych: uczniowie przedstawiali się, śpiewali piosenki na powitanie, brali udział w różnych grach ruchowych. Po przerwie obiadowej dzieci wykonywały rysunki ptaków na koszulkach i wszyscy razem zatańczyli zumbę. Wieczorem miało miejsce spotkanie nauczycieli z władzami naszej gminy.

Wtorek, 22 listopada

uczniowie udali się na wycieczkę do Muzeum w Jeziorach, gdzie po obejrzeniu filmu o urokach Wielkopolskiego Parku Narodowego rozwiązywali karty pracy i wybrali się na wycieczkę do lasu. Po południu w naszej szkole dzieci malowały przygotowane wcześniej karmniki. Odwiedził nas też pan leśniczy, który opowiedział jak należy dokarmiać ptaki zimą. Na koniec dnia odbyło się przedstawienie pt. „Lazy Bird” oraz uczniowie z poszczególnych państw przedstawiali przygotowane wcześniej tańce ptaków. Gościliśmy również przedstawicieli Urzędu Gminy, którzy przygotowali dla wszystkich uczniów podarunki. Każda szkoła otrzymała piękny album o Wielkopolskim Parku Narodowym, wraz z flagą i herbem gminy.

Środa, 23 listopada

wyjazd do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, gdzie uczestnicy wymiany poznawali polskie tradycje, wykonując papierowe kwiaty służące niegdyś do ozdabiania polskich domów na wsi. Drugie warsztaty pt: „Czerwone korale” przybliżyły uczniom sposoby tworzenia starodawnej biżuterii. Następnie dzieci wykonały samodzielnie bransoletki i korale. Po posiłku w szkole i krótkim odpoczynku wszyscy zasiedli do wyrabiania z masy plastycznej różnych breloczków i wisiorków. W tym czasie odbyło się też spotkanie nauczycieli zaangażowanych w projekt Erasmus+.

Czwartek, 24 listopada

uczniowie i nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego. Następnie udali się na wycieczkę do Poznania, gdzie zobaczyli poznańskie koziołki wybijające południe, Stary Rynek oraz Farę. Kolejnym punktem programu były rogalowe warsztaty w Muzeum Rogala. Nasi goście mogli poznać tajniki wypieku tego wielkopolskiego przysmaku i skosztować pysznego rogala. Po przerwie obiadowej pojechali do Deli Parku w Trzebawiu, gdzie po udziale w warsztatach o ptakach występujących w Polsce, dzieci korzystały z atrakcji parku rozrywki. Po zapadnięciu zmroku wybrali się na krótki spacer po pięknie oświetlonym parku.

Piątek, 25 listopada

spędziliśmy w szkole, dzień rozpoczynając od nauki hip – hopa. Następnie odbyło się podsumowanie całego tygodnia pracy, rozdanie certyfikatów i upominków. Spotkanie dobiegło końca i po długich pożegnaniach poszczególni uczestnicy wymiany udali się do swoich domów.

Podsumowując nasze działania chciałabym podziękować  wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie tygodnia międzynarodowej wymiany uczniów w ramach Projektu Erasmus+

koordynator projektu

 

Listopad

Grupa uczniów Erasmusa razem z  Castoramą pomaga ptakom przetrwać zimę.

Przyroda powoli przygotowuje się do zimy. Uczestnicy projektu „Erasmus+” zastanawiali się, jak pomóc ptakom w tym trudnym okresie. Temperatury spadają a śnieg zasypuje ziemię. Niełatwo naszym latającym przyjaciołom znaleźć coś do jedzenia. Poszukiwania na mrozie pochłaniają też cenną energię. Uczniowie postanowili przygotować „ptasią stołówkę”. Potrzebowaliśmy odpowiednich materiałów, z których można zbudować karmniki. W  realizacji naszego zadania pomogła Castorama ze Swarzędza. Zostaliśmy zaproszeni na organizowane przez nią warsztaty „Majsterkowo”. Otrzymaliśmy zestawy drewnianych elementów, z których należało zbudować karmnik. Podczas zajęć przekonaliśmy się, że wbijanie gwoździ w deseczki wymaga precyzji i cierpliwości. Jednak nasze starania zaowocowały sukcesem i każdy samodzielnie wykonał karmnik. Dodatkowo mieliśmy możliwość wykończenia naszych prac różnymi budowlanymi materiałami . Nasze pomysły nie ograniczyły się tylko do zabezpieczenia dachu karmnika,  powstawały również huśtawki, czy tacki na ziarno.  Nasze Panie opiekunki otrzymały od organizatorów własne zadanie. Musiały samodzielnie skręcić jeden duży karmnik z użyciem wiertarkowkrętarki. Ich przygoda z drewnianymi materiałami również zakończyła się sukcesem. Wszyscy wróciliśmy do szkoły dumni z wykonanych przez siebie prac. Teraz pozostało już tylko przygotować „ptasią stołówkę”. Na dobry początek realizacji naszego planu otrzymaliśmy też od Dyrektora Castoramy  ziarno dla ptaków. Wierzymy, że zimowe dokarmianie będzie dla nas zadaniem wykonywanym z radością a jego systematyczność pomoże ptakom przetrwać ciężkie zimowe warunki.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi Robertowi Rachwał i Castoramie Swarzędz za pomoc w realizacji projektu.

Grupa Erasmus+ Szkoły Podstawowej w Wirach z opiekunami .

 R.Kozłowska, P.Szamara, A.Żurawiak.

 

Warsztaty w ramach projektu Erasmus+

Grupa uczniów zaangażowanych w realizację projektu Erasmus+ brała udział w warsztatach zorganizowanych w naszej szkole. Podczas spotkań uczniowie wybrali interesującą dla siebie tematykę zajęć i przygotowali na wstępie prezentacje multimedialne na podane tematy. Następnie wykonywali w ramach ustalonych grup różnego rodzaju zajęcia praktyczne. Uczniowie, którzy zainteresowali się tematyką migracji ptaków, wykonali mapę obrazującą najbardziej charakterystyczne gatunki ptaków wyruszające co roku w okresie jesieni do Afryki. Kolejna grupa poznawała rodzaje dziobów w zależności od funkcji jakie pełnią one u poszczególnych ptaków. Dzieci wykonały modele dziobów z masy solnej. Jeszcze inna grupa uczniów rozmawiała na temat typowych siedlisk ptaków, wykonując pracę przestrzenną na podany temat. Uczniowie klas piątych przemienili się w słynnych detektywów i szukali śladów ptaków. Swoje działania przedstawili w formie gazetki ściennej. Grupa uczniów zainteresowana rolą jaką pełnią u ptaków pióra, wykonała plakat obrazujący różne rodzaje piór i funkcje jakie one pełnią u ptaków. Na koniec uczniowie klas szóstych wykonali z papieru i gałęzi drzewo, na którym zostały umieszczone wykonane ze styropianu ptaki.                                                                          

Wszyscy uczniowie byli bardzo zaangażowani w wykonywane prze nich prace. Na koniec uczniowie nagrali krótkie filmy prezentujące ich działania.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Koordynator projektu

 

WRZESIEŃ

                     Z  ERASMUSEM  + do Rumunii 


W dniach 26-30 września 2016 roku w ramach projektu Erasmus+  ”Obserwacja ptaków” grupa uczniów z naszej szkoły przebywała w odległej Rumunii.  Lunca de Sus to malownicza górska wieś położona  w  Karpatach Wschodnich . Uczniowie gościli u rodzin rumuńskich. W ramach zajęć dzieci poznawały kulturę, zwyczaje  i folklor  tamtejszego regionu.  Zetknęły się z żywą kulturą pasterską i poznały wieś, w której czas zatrzymał się wiele lat temu. Pracując w grupach integrowały się z innymi uczestnikami biorącymi udział w projekcie. Wspólnie z uczniami  z Węgier, Niemiec, Islandii, Hiszpanii i Rumunii tworzyły prace plastyczne, których motywem przewodnim były ptasie wzory w sztuce i folklorze. Spora część zajęć odbywała się na łonie przyrody. W terenie dzieci obserwowały ptaki, słuchały opowieści miejscowych leśników i ornitologów, zdobywały punkty w grach terenowych oraz śpiewały piosenki przy ognisku.  Na stoku góry degustowały  regionalne potrawy.  Sporo radości sprawiła wszystkim uczestnikom przejażdżka wozami konnymi. Bogata oferta wycieczek min. do zamku księcia Miko, skansenu, rezerwatu przyrody, nad jezioro św. Anny uatrakcyjniła pobyt w Transylwanii. 
Dzięki udziałowi w projekcie dzieci zwiększyły pewność siebie w zakresie kompetencji językowych, poznały kolegów z innych europejskich szkół i odwiedziły ciekawe miejsca.
Obecnie uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie przygotowują się do przyjęcia gości w Polsce.

Uczestnicy wyjazdu do Rumunii: Antonina Chmielewska, Julia Nowacka, Franciszek Lubiński, Mateusz Temnicki oraz nauczyciele Katarzyna Wawrzyniak i Alicja Żurawiak

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2015/2016

CZERWIEC 2016

Podsumowanie pierwszego roku trwania projektu Erasmus+

w naszej szkole

 

Dobiegł końca pierwszy rok współpracy w międzynarodowym programie Erasmus+. Po pierwsze poznaliśmy partnerów uczestniczących w projekcie, ich szkoły i regiony z których pochodzą. Wymieniliśmy się doświadczeniem w sposobach nauczania w poszczególnych placówkach. Wspólnie podjęliśmy ważne decyzje dotyczące dalszej współpracy, ustaliliśmy harmonogram wymian uczniów i zadań jakie będą realizować podczas wspólnych spotkań. Opracowaliśmy regulamin uczestnictwa w programie i wybraliśmy grupę docelową.

W sumie w tym roku odbyły się trzy międzynarodowe spotkania projektowe na Węgrzech, w Islandii i Hiszpanii, w których uczestniczyli nauczyciele naszej szkoły. Na bieżąco wykonywaliśmy zlecone nam przez koordynatora różne zadania.

Przed nami kolejne wyzwania i pełen emocji drugi rok wspólnej pracy.

 

koordynator projektu

Izabela Witkowska

KWIECIEŃ 2016

                       

W naszej szkole i jej otoczeniu zawitała wiosna. Z wielką uwagą przyglądamy się życiu i zwyczajom ptaków. Pytacie, dlaczego właśnie ptaków ? A to za sprawą uczestnictwa w międzynarodowym projekcie „Erasmus +”. Razem z nowymi przyjaciółmi z innych  europejskich krajów będziemy dzielić się wiedzą o życiu naszych „ fruwających znajomych”. Uczniowie szkoły podstawowej w Wirach poznają  zwyczaje czterech ptasich rodzin : sikorki bogatki, kowalika, grubodzioba i sójki. Wielu z nas wzięło już udział w różnych zajęciach tematycznych. Poznawaliśmy dokładne charakterystyki ptaków, rozwiązywaliśmy zadania matematyczne opisujące ich cechy, w końcu stworzyliśmy modele ptaków i gniazd. Inni uczniowie z klas piątych wykonali barwne prace plastyczne z wizerunkiem naszych „bohaterów”, jeszcze inni  „polowali”  na ptaki z kamerą i aparatem fotograficznym. Nawet Pan Woźny zaangażował się w projekt i z ukrycia filmował ptasie zwyczaje. Znamy już wiele szczegółów dotyczących życia omawianych gatunków. Wiemy, że sikorka bogatka nie występuje u  naszych znajomych na Islandii i będziemy mogli ją  im przedstawić. Nie potrafimy wprawdzie przewidzieć, czy „sójka wybierze się za morze”, ale my na pewno to uczynimy. Czekamy na wspólne spotkania  i dyskusje z nowymi kolegami z Europy.

Uczniowie klas 4-5 Szkoły Podstawowej w Wirach z opiekunem R.Kozłowską.

 

 
   


Wizyta w Islandii

W połowie kwietnia nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu projektowym w ramach projektu Erasmus+ „Birdwatching”. Tym razem byli z wizytą w islandzkiej szkole Grandaskoli w Reykjaviku. W czasie trwania warsztatów każda ze szkół zaprezentowała przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną o ptakach. Wstępem do prezentacji były zrealizowane w szkołach zajęcia z dziećmi, podczas których uczniowie poznali   ptaki zimujące w najbliższej okolicy. Dzieci wykonały rysunki, modele ptaków  z masy plastycznej czy papieru. W drugim dniu spotkania nasza szkoła oraz szkoła z Niemiec przedstawiały metody pracy z uczniami na zajęciach przyrodniczych. Kolejne dni to szkolenie z zakresu zastosowania serwisu internetowego Web2.0, na którym będą prezentowane i umieszczane wszystkie informacje o naszym projekcie. Najważniejszym punktem spotkania było uzgodnienie wymian międzynarodowych, w których udział wezmą uczniowie wszystkich szkół zaangażowanych w projekt. Nie obyło się też bez dyskusji dotyczących spraw finansowych i administracyjnych związanych z realizacją projektu unijnego.

Dodatkową korzyścią naszej wizyty w islandzkiej szkole było poznanie sposobu funkcjonowania i nauczania w tejże placówce. Zobaczyliśmy z jakich pomocy dydaktycznych korzystają uczniowie, jakie mają zajęcia i wyposażenie sal lekcyjnych oraz jak wygląda typowy dzień w szkole.

Zdobyte podczas spotkania doświadczenia pozwolą nam lepiej realizować nasz projekt.

 

koordynator projektu

Izabela Witkowska

 

 

 

 

MARZEC 2016

W sobotni poranek grupa uczniów pod opieką nauczycieli wybrała się w ramach projektu Bird-watching na obserwację ptaków. Celem wycieczki było zaobserwowanie różnych gatunków ptaków w naszej okolicy oraz poznanie ich zwyczajów. Zajęcia poprzedzone zostały lekcją teoretyczną, wprowadzającą uczniów w tematykę podglądania ptaków. Dzieci miały okazję poznać najbardziej popularne w naszej okolicy gatunki ptaków. Do naszego projektu zaprosiliśmy lidera Polskiego Towarzystwa Obserwacji Ptaków Panią Agatę Ożarowską, która przekazała uczniom ciekawe informacje o sposobie odżywiania, gniazdowania i zimowania ptaków. 

Sobota przywitała nas chłodną aurą, ale wyposażeni w lornetki i lunetę do obserwacji ptaków wybraliśmy się do lasu posłuchać i podpatrywać ptaki. Już w pobliżu szkoły spotkaliśmy pierwsze najbardziej popularne gatunki. Pomimo tego, że bez lornetki trudno było je dostrzec dawały o sobie znać pięknym śpiewem: sikorki bogatki, grubodzioby i gile. Po przejściu kolejnych kroków wkroczyliśmy w obręb parku narodowego, gdzie na polach dostrzegliśmy polującego myszołowa. Pięknie śpiewały skowronki przelatujące tuż nad nami. W środku lasu Pan ornitolog, wskazywał nam kolejne ptaki, które przede wszystkim można było usłyszeć, bo zobaczyć było już dużo trudniej. Udało się nawet wywołać niektóre ptaki, poprzez specjalne urządzenie do namierzania ptaków. W taki sposób posłuchaliśmy pięknych odgłosów kowalika, dzięcioła i trznadla. Jednak warunkiem zobaczenie tych ptaków jest okazanie dużej cierpliwości i zupełnej ciszy.

Trochę zmarznięci powróciliśmy do szkoły, ale jeszcze po drodze zaobserwowaliśmy przebywające w pobliżu szkoły sójki i grubodzioby. Wycieczkę podsumowaliśmy przypominając sobie jakie gatunki ptaków podpatrzyliśmy podczas naszej wyprawy.

Zajęcia będziemy kontynuować w ramach naszego projektu. Zainstalowaliśmy również w naszej szkole specjalną kamerę, która ma za zadanie rejestrować przylatujące do karmnika ptaki.

Izabela Witkowska

koordynator projektu

 

LUTY 2016

W ramach udziału szkoły w projekcie ERASMUS +, którym motywem przewodnim jest obserwacja ptaków. Zachęcamy do odwiedzenia niżej wymienionych stron w celu lepszego poznania ptaków żyjących w Polsce.

 

http://www.ptaki24.pl

http://karmnik-live.webcamera.pl/

http://www.kl17slonka.pl/na_zywo_z_lowiska___kamera

 

J.Judziński

J.Domieracki

Noc Języków

Warsztaty Językowe w Szkole Podstawowej w Wirach.

Po raz trzeci w naszej szkole odbyły się warsztaty językowe, podczas których propagujemy i doskonalimy umiejętności komunikacji językowej. Z piątku na sobotę (19/20 lutego) uczniowie naszej szkoły zaprosili uczniów ze Szkoły Podstawowej z Komornik na wspólne spotkanie z językami obcymi. Motywem przewodnim naszego kolejnego spotkania było Jedzenie – Food. Warsztaty rozpoczęliśmy od krótkiego poznania wszystkich uczestników spotkania, były zabawy z odgadywaniem imion i swoich charakterystycznych gestów. Następnie uczniowie udali się do sali komputerowej, gdzie po raz pierwszy uczestniczyli w zabawie interaktywnej Kahoot. Zadanie polegało na udzieleniu szybkiej odpowiedzi dotyczącej tematyki jedzenia. Następnie obejrzeliśmy kilka filmów opisujących nawyki żywieniowe panujące w Anglii. Wygłodniali udaliśmy się do stołówki, gdzie w grupach uczniowie przygotowali sobie na kolację pizze.

Wieczór poświęcony był integracyjnym zabawom planszowym. W końcu zrobiło się późno i na parkiecie  pojawiły się materace i karimaty. Po krótkiej nocy przyszedł czas na sprzątanie i samodzielne przygotowanie śniadania. Następnie udaliśmy się do sali celem wykonania kolejnych zadań. Po zapoznaniu się ze sposobami zamawiania jedzenia w restauracji, uczniowie przygotowali własne menu. Kulminacyjnym punktem warsztatów było przygotowanie w grupach dialogów, jak należy zachować się w restauracji. Wszystkie grupy bardzo ciekawie i poważnie podeszły do zadania. Scenki zostały nagrane kamerą i zostaną omówione na zajęciach językowych. Na koniec uczniowie rozwiązali jeszcze kilka zadań i quizów. Zrobiliśmy wspólne zdjęcie na pożegnanie i udaliśmy się do swoich domów.

Dziękuję współorganizatorom warsztatów pani Katarzynie Wawrzyniak, pani Katarzynie Wiśniewskiej oraz  wszystkim nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Komornikach, za poświęcenie swojego czasu na przygotowanie licznych zadań i konkursów oraz wszystkim uczniom biorącym udział w warsztatach. Do zobaczenia za rok

                                                                                                                                      Izabela Witkowska

 

Styczeń 2016

Miło nam poinformować, że w konkursie na logo projektu Erasmus+ o nazwie „Birdwatching” wygrał polski projekt. Oznacza to, że przez kolejne trzy lata to logo będzie reprezentować nasz projekt we wszystkich krajach biorących udział w projekcie. Konkurs zorganizowany był przez koordynatora projektu węgierską szkołę  Grof  Apponyi Albert Altalanos Iskola w Jaszbereny.  Autorką logo jest Natalia Witkowska z klasy Va. Zdobyła 360 głosów.

Drugie miejsce zajął również polski projekt – Inez Salej z kl.Va, zdobywając 178 głosów

Trzecie miejsce zajął projekt z Transylwanii (Rumunia), zdobywając 34 głosy.

 Dziękujemy wszystkim, którzy zagłosowali w konkursie.

 

Koordynator projektu

 

Grudzień 2015

Konkurs na logo projektu Erasmus+ „Birdwatching”

      

Od września nasza szkoła bierze udział w projekcie Erasmus+ „Birdwatching”. Koordynator projektu, węgierska szkoła zleciła wszystkim szkołom rozpisanie konkursu na logo, które najlepiej będzie odzwierciedlało temat projektu. Prace zostały przygotowane przez uczniów klas trzecich, czwartych oraz piątych. Zwycięskie prace będą reprezentować naszą szkołę na pierwszym spotkaniu projektowym na Węgrzech w grudniu br.

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce Natalia Witkowska kl. Va

II miejsce Inez Salej kl. Va

III miejsce Tomasz Rogaliński kl. Va

Wyróżnieni: Maja Bohdan kl. IVb

 

W dniach 9 – 11 grudnia w miejscowości Jaszbereny na Węgrzech odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie w projekcie Erasmus+. W konferencji uczestniczyły dwuosobowe zespoły z sześciu krajów. Jak ważne było to spotkanie może świadczyć fakt, że szkoły reprezentowane były przez dyrektorów oraz koordynatorów projektu. Pierwszego dnia odbyły się nieoficjalne spotkania z uczestnikami projektu. Drugi dzień wypełniony był szkoleniami dotyczącymi spraw organizacyjnych i finansowych. Rozpoczęliśmy od spotkania z pracownikami organizacji unijnych, którzy z ramienia węgierskiej szkoły  pracowali nad projektem.  Przedstawili oni główne założenia projektu z podziałem na poszczególne lata trwania współpracy. Nie brakowało licznych pytań i bardziej szczegółowych ustaleń. W drugiej części zaprezentowane zostały prezentacje i filmy o poszczególnych szkołach, dzięki temu mogliśmy bliżej poznać naszych partnerów. Na szkoleniu przedstawiono również propozycje logo projektu, które zostały wcześniej przygotowane przez każdą ze szkół. Po gorącej dyskusji ustalono, że wyboru logo dokonają dzieci z każdej szkoły. W kolejnej części narady podjęliśmy decyzje dotyczące wymian uczniów oraz szkoleń jakie będą prowadzone w ostatnim roku trwania projektu. Podczas podsumowania ustalono zadania do wykonania na najbliższe miesiące i termin kolejnego spotkania.

 

Wrzesień 2015

Rozpoczynamy nowy rok szkolny z nowymi postanowieniami i zadaniami. Od dwóch lat nasza szkoła prowadzi międzynarodową wymianę z zaprzyjaźnioną szkołą z Novary we Włoszech. Nasi uczniowie poprzez kontakt ze swoimi rówieśnikami z Włoch doskonalą swoje umiejętności językowe, poznają inne zwyczaje i nawiązują przyjaźnie. To wszystko uczy ich również samodzielności i odpowiedzialności. Kolejny rok rozpoczynamy z zamiarem kontynuowania naszej współpracy wierząc, że przyniesie ona wymierne korzyści zarówno dla uczniów ich rodzin jak i całej szkoły.

 

   Postawiliśmy sobie w tym roku kolejny cel rozwijania międzynarodowych kontaktów. Od zeszłego roku nasza szkoła została zarejestrowana na portalu eTwinning. eTwinning to europejska współpraca szkół i przedszkoli, realizowana przy pomocy mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami - współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Nie musieliśmy długo czekać na chęć nawiązania wzajemnych kontaktów ze szkołami z innych krajów europejskich. W styczniu nasza szkoła została zaproszona przez węgierską szkołę do wzięcia udziału w projekcie Erasmus. W pierwszym etapie wybranych zostało kilka szkół z Polski, ale to właśnie naszaszybka i profesjonalna odpowiedź spowodowała, że odnieśliśmy pierwszy sukces. Zostaliśmy zakwalifikowani do kolejnego etapu jakim było wspólne napisanie projektu Erasmus. Potem czekał nas długi okres oczekiwań, aż Unia Europejska rozpatrzy wszystkie projekty. I oto pod koniec sierpnia dowiadujemy się, że nasz wspólny projekt, w którym również uczestniczyć będzie szkoła z Niemiec, Rumuni, Hiszpanii oraz Islandii otrzymał pozytywną opinię UE. Przed nami kolejne wyzwania, krok po kroku zaczynamy realizować międzynarodowy projekt: Birds Watching. Głównym założeniem jest podniesienie efektywności nauczania przyrody w szkołach, motywowanie uczniów do nauki, wskazywanie nowych kierunków rozwoju. Korzystając z sąsiedztwa Wielkopolskiego Parku Narodowego, przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym będziemy starać się realizować nowe zadania. Przy tym nasza szkoła, nauczyciele i uczniowie będą poszerzać swoje kompetencje również w sferze języków obcych. Wartością dodaną będzie doskonalenie przez uczniów umiejętności językowych poprzez nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z krajów partnerskich. Wierzymy, że wzajemne działania i współpraca jeszcze bardziej otworzy naszą szkołę na Europę.

koordynator projektu

Izabela Witkowska

 

Aktualności

Kontakt


 • Szkoła Podstawowa
  im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach
  ul. Szreniawska 6
  62-051 Wiry
  61-810-65-65
  spwiry@op.pl

Galeria zdjęć